Co chcemy osiągnąć?

13177352_818894328244154_8661132479559372499_nMamy nadzieję, że dzięki dobrze zrobionej wyjątkowej ekspozycji, ludzie nie pozostaną obojętni. Niektórzy bardzo wyraźnie pamiętają te czasy, niektórzy byli jeszcze mali – kiedy to wszystko się wydarzyło. Będziemy się starać stworzyć nowoczesny Memoriał, który przemawiałby do wszystkich: młodych i starszych, wykształconych i prostych. Będziemy sięgać po nowoczesne środki wyrazu: muzykę, film, grę światła. Mamy nadzieję, że ludzie będą wychodzić z niego nie tylko bogatsi o rzetelną wiedzę, ale także będą mieli głębokie duchowe przeżycia. Memoriał będzie miejscem szczególnym, ze względu na pokazanie wstrząsającej prawdy, która dotknęła prawie każdą rodzinę, więc nie można będzie stąd wyjść nieodmienionym.

Do tej pory nieliczni mogą zapoznać się z tą problematyką z dostępnych publikacji książkowych. Wkrótce będzie jeszcze jedna okazja, by przybliżyć sobie życie męczenników naszych czasów. W klasztorze Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej będzie dom rekolekcyjny, który już jest na etapie wykończenia- budownictwo pokoi, w których można będzie pomieścić ponad 50 osób (cały autobus). Uczestnicy rekolekcji będą mogli cały tydzień spędzać w muzeum Memoriału. Podczas kilkudniowego etapu rekolekcji, będzie możliwość poznania życia i siły wiary naszego kraju dzięki męczennikom. Przy części poświęconej ostatnim wydarzeniom na Majdanie Niezależności w Kijowie, w Doniecku i Ługańsku, zwiedzający będą mieli okazję modlić się o nastanie pokoju na Ukrainie. Z historii Kościoła wiemy, że od dawna w Rzymie chrześcijanie spotykali się przy katakumbach, a dzisiejsze doświadczenie ławry Kijowsko-Pieczarskiej w Kijowie, gdzie przyjeżdża cały świat prawosławny, aby oddać cześć relikwiom świętych, właśnie to potwierdza. Na Ukrainie i w całym byłym Związku Radzieckim w kościele rzymsko-katolickim nie ma jeszcze takiego miejsca. Właśnie dlatego ten projekt jest wyjątkowy dla kościoła rzymsko-katolickiego całej wschodniej Europy i jednocześnie ma charakter wychowawczy i poznawczy historii prześladowań współczesnej Ukrainy.

Jako Kustosze tego miejsca, całym sercem angażujemy się w szerzenie kultu męczenników naszych czasów. Memoriał będzie przybliżał ludziom, zwłaszcza młodym, w sposób nowoczesny, interaktywny i multimedialny, przesłanie życia i śmierci męczenników za wiarę. Aby ułatwić pielgrzymom głębsze zrozumienie wagi tego miejsca, utworzymy Punkt Informacji Pielgrzymkowej obsługiwany przez parafię. Wychodząc naprzeciw duchowym potrzebom zwiedzających gości , udostępnione zostało w Sanktuarium zaciszne miejsce do modlitwy i adoracji, do ucałowania relikwii i pojednania się z Bogiem w sakramencie miłosierdzia. Każdy przybywający pielgrzym, będzie mógł wzmocnić swoje duchowe siły, zakosztować obecności męczenników i zbliżyć się bardziej do Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

Mamy poczucie, że tysiące męczenników za wiarę pomagają nam w podejmowanych działaniach. Prosimy ich zresztą o wsparcie, gdy codziennie klękamy przy ich grobie.