Częsci składowe memoriału

Memoriału będzie tworzyć ciąg sal, plastycznie ukazujących poszczególne etapy życia męczenników za wiarę, od dzieciństwa aż po śmierć i jej owoce ( Zob. opis w dodatku). Zwiedzając je będziemy widzieć męczenników, których wiara zmieniała i oni dorastali, by stać się odważnymi ludźmi, gotowymi oddać życie za Chrystusa. Dlatego jako twórcy ekspozycji nie możemy pominąć czasów, które cieniem położyły się na życiu katolików obrządku łacińskiego na Ukrainie.

Aby zacząć zwiedzanie memoriał męczenników, trzeba będzie najpierw przejść obok ich grobu. Nie można będzie przejść obok. Nawet jeśli nie każdy się pomodli, potem inaczej patrzy na muzeum. Na pokazane w nim życie męczenników, którzy przez świadectwo swojego życia pomogli światu poznać prawdę o kraju bez Boga i człowieczeństwa. Na wszystko, co miało ich niejako przygotować do największej próby, którą przeszli zwycięsko.

W sumie będzie czternaście sal (zob. dodany plan), które będą symbolizować 14 stacji drogi krzyżowej Jezusa i Jego męczenników na naszych ziemiach. Pierwsza pokaże syntetyczny obraz rzeczywistości komunizmu: kajdany włożone na gazety (symbol szalejącej wtedy cenzury), wypisy z Kodeksu Karnego ukazujące, jakie kary groziły za chodzenie do Kościoła, fragmenty przemówień ówczesnych władz, m.in. Lenina, Stalina, Breżniewa. To będą obrazki znane większości Polaków, Rosjan i Ukraińców aż za dobrze: kartki, kraty i teczki – symbole wszechobecnej inwigilacji. Na ścianie będą nieme sceny przedstawiające milicjantów tłumiących pałkami wszelkie odruchy wiary. Potem przez drewniane, wiejskie drzwi można będzie wejść do kolejnego pomieszczenia, obrazującego dom rodzinny wierzących. Znajdą się tu zdjęcia, fotografie kościoła jaki był przed tym, szkoły, pejzaży rodzinnej podolskiej, pól. Chcemy przywrócić mu pierwotny i autentyczny stan, by zwiedzający mieli wrażenie, że męczennicy dopiero co z niego wyszli – bo męczennikiem – świadkiem jest każdy z nas, każdego dnia na swej drodze życiowej.

Następny pokój memoriału poświęcony będzie kapłanom, którzy zachowali żywą wiarę w czasie prześladowań. To oni pozostali niezłamni podczas reżimu i zachęcali wiernych do wytrwałości i wierności. Sala “więzienie” to kawałek nie tylko ukraińskiej historii, ale historii całego Związku Radzieckiego, to też symboliczne ukazanie odwiecznego konfliktu między dobrem a złem, który w tym czasie szczególnie się uwidocznił. Potem będzie pokój-reprodukcja baraków w których przebywali męczennicy, gdzie odprawiała się po kryjomu Eucharystia.

Ale w tej złowrogiej rzeczywistości były jaśniejsze strony: tym, co skształtowało męczenników, był przecież dom rodzinny. Wchodząc do sali zatytułowanej “Dom”, możemy zobaczyć typową ukraińską chatę z krzyżem będącym symbolem zwycięstwa.

Sala “Dar wiary” będzie sercem memoriału. – W jej centrum będzie zniszczony ołtarz, bo wielkość prześladowanych rodziła się przy ołtarzu. Ściany będą zapełnione dowodami wytężonej pracy duszpasterskiej wielu kapłanłów. Ze zdjęć będą patrzyły twarze ludzi, którym kapłani przywrócili wiarę w Boga i człowieka. Ludzi wszystkich stanów: prostych pracowników, pielęgniarek, studentów, lekarzy. I świadectwa. Z głośników będą płynąć pieśni śpiewane w tamtym czasie. Na ekranie widać tłumy ludzi i ich świadectwa wytrwania i wierności, które będzie można jak przeczytać tak i zobaczyć na monitorach.

Po takim przygotowaniu pielgrzymi będą mogli wejść do sali więzień i prześladowań. Zdjęcia zniszczonych świątyń, płaczących ludzi, pustych sklepów, to wszystko ma przywoływać atmosferę, w jakiej przyszło duszpasterzować kapłanom przez 80 lat prześladowań na Ukrainie, w taki sposób, to odrazu będzie przypominać czasy obecne, kiedy o wiarę trzeba ciągle się troszczyć.

Walkę dobra ze złem w ludzkich sercach i historii Ukrainy podkreślać będzie oświetlenie. Z jasnej sali ludzie będą wchodzić w ponury korytarz poświęcony pamięci ofiar komunizmu. Zupełny mrok panować będzie też w sali zwanej “cela śmierci”. Mijając niemych świadków – drzewa brzozowe z winnickiego parku sławy – w którym 70 lat temu w ciągu 3 nocy rozstrzelano i pochowano ponad 15 tysięcy wiernych Kościoła Rzymsko-Katolickiego z parafii sąsiednich Tywrowa staniemy przy mogile tysięcy ludzi zamordowanych w obronie swej wiary. Towarzyszyć nam będą przerażające obrazy z sekcji zwłok. Widzimy opuchnięte twarze, spętane nogi i ręce, narzędzia zbrodni: kule, kamienie, knebel, sznur i sutanny. Pielgrzym, który nawiedzi grób, uświadomi sobie w ten sposób, co tych męczenników ukształtowało.

Wyjście z Memoriału ma prowadzić zwiedzających przez salę ” Życia po śmierci”, z widniejącym z dala szyldem: “Wytrwaliśmy” i fragmenty z cytatów z podróży Jana Pawła II na Ukrainę. Ale jak zawsze po Wielkim Piątku nadchodzi poranek wielkanocny, tak i kolejne elementy ekspozycji wprowadzają w klimat Zmartwychwstania. Eksponaty pokażą wielkie owoce tej męczęńskiej śmierci. Tysiące świadectw nawróceń, uzdrowień, i wiele zdjęc odbudowanych obecnie kościołów jak również nagrane świadectwa ludzi wierzących, którzy wytrwali w lutym 2014 roku na Majdanie, jak również i tych, którzy ratowali kapłanów i wiernych w czasie trwającej teraz wojny na Wschodzie Ukrainy. Wystawę będzie kończyc kaplica parafialna pod wezwaniem św. Michała Archanioła z napisem któż jak Bóg. Mamy nadzieje, że zwiedzający najczęściej będą wychodzić w milczeniu i modlitwie. W kaplicy bedzie też ołtarz poświęcony słudze Bożemu o. Wrodarczykowi – męczennikowi, który będzie wyniesiony na ołtarze z tej ziemi jak świadek wielu z tych, którzy oddali swe życie za wiarę w Boga.

Tuvriv-museo-plan