O Memoriale

Memoriał to jedyne na całą Europe Wschodnią muzeum męczenników za wiarę XX wieku. Muzeum, które będzie przemieniać. Każdy będzie musiał tu wejść przez otwór drzwi do celi śmierci. Nie ma innej drogi. Zgodnie z napisem przy wejściu: Wierzę! Pamiętam! .

Każdy z nas ucieka przed krzyżem. Chcemy być wielcy, ale po ludzku. Bez cierpienia, ofiary. A przecież bez krzyża nie można pojąć chrześcijaństwa. Życie człowieka to wielkie zmaganie z tajemnicą krzyża. Ojciec Święty św. Jan Paweł II, gdy przybył na Ukrainę ponad 10 lat temu, wskazał nam na trudne czasy przykład prawdziwie chrześcijańskiego życia tych kapłanów i męczenników. Dał nam za wzór człowieka niezłomnego i silnego w swojej duchowej, wewnętrznej wolności. Jego życie zwieńczone męczeńską śmiercią, uświęciło to miejsce, gdzie utworzona została Parafia p.w. Świętego Michała Archanioła. Kapłani i męczennicy żywili wielką cześć do Pani Tywrowskiej i zawierzali Jej swoje życie i posługiwanie. Wielu z nich było zamordowanych w tej świątyni, w podziemiu, którą władza przerobiła w 1956 roku na na fabrykę plastiku.

W roku 2010 na prośbę Biskupa Ordynariusza Diecezji Kamieniecko-Podolskiej Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej objęli opiekę nad zniszczonym Sanktuarium w Tywrowie. W szczególnym momencie odbudowy tego sanktuarium pragniemy by powstało owo memoriał męczenników za wiarę. To właśnie w tej podniosłej atmosferze, wypełnionej aurą matczynej opieki Maryi, która swą troską chce otoczyć każdego człowieka, rodzinę i Naród, w sercu twórców przy poparciu biskupów zrodziła się myśl, aby na trwałe upamiętnić historię męczeństwa przy tak zniszczonym sanktuarium. W ten sposób chcemy podziękować Bogu za dar wiary w sercach wielu wiernych. Pragniemy aby memoriał było wyrazem wdzięcznoiści za wiarę, dlatego ono powstaje jednocześnie z odnawianiem świątyni Tywrowskiej, która jest symbolem odrodzenia wiary na Ukrainie. Owe dalekosiężne plany sprzed 7 laty urzeczywistniają się dziś na naszych oczach.

 

O. Paweł Wyszkowski

Przełożony Delegatury