Położenie

Memoriał męczenników za wiarę zlokalizowany będzie na terenie parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Tywrowie – 20 kilometrów od Winnicy, gdzie 70 lat temu, w ciągu 3 dni władza komunistyczna zamordowała ponad 15.000 osób wierzących.

Memoriał będzie się znajdować na parterze i w podziemiach Kościoła Świętego Michała Archanioła na ukraińskim Podolu, w miejscu, które pokazuje okrucieństwo i tragiczny los milionów ludzi, zamordowanych tylko dlatego, że byli katolikami. Memoriał stanie się naturalną świątynią męczeństwa i tragicznego losu tego, co zrobił reżim bez Boga. Memoriał zostanie dedykowany w hołdzie wielkiemu Polakowi św. Janowi Pawłowi II z okazji 15-lecia jego wizyty na Ukrainie, jak również jako znak wdzięczności tym, którzy pozostali wierni i nie wyrzekli się swojej wiary.

Chociaż główny akcent muzeum będzie postawiony na wytrwałość w wierze katolików na Ukrainie podczas prześladowań komunistycznych, to ostatni etap muzeum poświęcony będzie również tym, którzy niesprawiedliwie cierpieli w lutym 2014 roku na Majdanie w Kijowie, jak i dzisiaj cierpią niesprawiedliwie poprzez wojnę na wschodzie Ukrainy.

Planujemy otworzyć Memoriał na Podolu w 2018 roku, w 80. rocznicę najgorszych prześladowań za wiarę, kiedy na Ukrainie były zamknięte wszystkie kościoły i nie było żadnego kapłana na wolności, a władza przekonywała, że ludzie zapomną, co to znaczy religia. Wspominając męczenników za wiarę, a także ich męczeńską śmierć, pragniemy ukazać sobie i innym, Ukrainie i światu, że prawda, sprawiedliwość, wolność i miłość są wartościami niezniszczalnymi oraz stanowią o godności, wielkości każdego człowieka i społeczeństwa.