Wolontariuszom i architektom

Uwaga! Konkurs! Szukamy architektów, wolontariuszy, którzy mają doświadczenie i pragnienie, by pomóc nam w stworzeniu memoriału “Męczenników za wiarę XX wieku”!

Pragniemy stworzyć współczesny memoriał

, który przemawia do wszystkich: ludzi różnego wieku, statusu społecznego i wyznania religijnego. Dla tego chcemy wykorzystać współczesne środki wyrazu: muzykę, filmy i grę światła.

Memoriał będzie rozmieszczone w zniszczonym kościele św. Michała Archanioła w Tywrowie- 20 km od Winnicy, gdzie 70 lat temu w ciągu kilku miesięcy władza komunistyczna zamordowała ponad 15 tys niewinnych ludzi.

Pamiątki o prześladowaniach są zbierane już przez lata. Istnieje także specjalne archiwum zdjęć, audio i listów.

 

222AFE1B44D503D303FF7BBCF4AD261B7941D76158D681D430pimgpsh fullsize distr

AB1B1AB75AD8ED6F626543F809DA396BFBEA07BAB1D4647969pimgpsh fullsize distr

Memoriał Męczenników za wiarę XX wieku będzie miejscem wyjątkowym przede wszystkim dlatego, że pokaże szokującą prawdę, która dotyczyła wielu ludzi w naszym kraju, ponieważ miliony osób były zabite za wiarę w Boga. Mamy nadzieję, że ludzie będą wychodzili stamtąd wzbogaceni nie tylko wiedzą, ale i przemienieni duchowo. Do tego czasu tylko nieliczni mogli dowiedzieć się o problematyce prześladowań za wiarę w XX wieku z dostępnych książek. Dlatego pragniemy stworzyć taką możliwość, by ludzie mogli pogłębić wiedzę o życiu męczenników naszych czasów.

C7837B1E116736BF287C3F3CCB9D8ADBD826C1FC36C5A012D4pimgpsh fullsize distr

Zwracamy się do ludzi dobrej woli z prośbą, by pomóc nam w stworzeniu tego ważnego miejsca kultu męczenników XX wieku, gdyż w historii Ukrainy są wydarzenia i ludzie, o ktòrych nie możemy zapomnąć. Do takich osób należą tysiące mieszkańców naszej Ojczyzny, a takimi wydarzeniami są męczeńskie śmierci wszystkich, którzy cierpieli dla nienieskiej i ziemskiej Ojczyzny. Sens i orędzie ich życia wyraża się w słowach: “Nie poddajemy się”. Oni nie poddali się złu, które zawsze niszczy, a szczególnie, gdy polega w przemocy człowieka nad drugim człowiekiem i systemu nad społeczeństwem.

Planujemy, by memoriał miał taki wygląd:

56BF13ADEC828972DEF64E51667D418981CEE022D9F1D44FB6pimgpsh fullsize distrBędzie czternaście sal, które będą symbolizowały czternaście stacji- to taka drga krzyżowa narodu na naszej ziemi.

Pierwsza sala pokaże syntetyczny obraz rzeczywistości komunistycznej: kajdany, pisma z kodeksu kryminalnego, w których mówi się o karach, które zagrażały tym, którzy chodzili do kościoła, fragmenty wystąpień przedstawicieli tamtej władzy, między innymi Lenina, Stalina, Breżniewa. Dalej przez drewniane wiejskie drzwi można będzie wejść do następnej sali, która będzie miała wygląd domu rodzinnego wierzących. Będą tam zdjęcia, wygląd tamtejszego kościoła, szkoły, pola, pejzaże Podola. Chcemy nadać muzeum pierwotnego i autentyczego wyglądu, by zwiedzający mieli wrażenie, że męczennicy dopiero wyszli z niego, bo męczennikiem- świadkiem- jest każdy z nas każdego dnia na swej drodze życia. Pielgrzym, który zwiedzi mogiłę, uświadomi sobie, co sformowały tych męczenników.

Następna sala muzeum będzie poświęcona kapłanom, zamordowanym za wiarę. To oni zostali niezłomni podczas reżimu i byli natchnieniem dla wierzących do wytrawałości i wierności. Po takim przygotowaniu pielgrzymi będą mogli wejść do sali- więzienia i prześladowań. Zdjęcia zniszczonych świątyń, płaczących ludzi, pustych domów- to wszystko ma wywołać poczucie sytuacji, w której potrzeba było spełniać posługiwanie pasterskie na Ukrainie.

W pomieszczeniu nazwanym Sala śmierci będzie imitacja baraku, więzienia i sali tortur. Wyjście zmuzeum ma prowadzić zwiedzających przez salę “Życia po śmierci”, w której widnieje tablica z napisem: “Wytrwaliśmy” i fragmentem cytaty św. Jana Pawła II z jego podróży na Ukrainę.

Wyrażamy wdzięczność wszystkim którzy wesprzą nas w tym wielkim dziele. Chętnych prosimy o kontakt tel: 0504196498, lub mail del@omi.org.ua

DAB0AFD0635783BC172855ADBDD12498CB8C673319E6542DAApimgpsh fullsize distr